InBody scanning

Vad består du av? Ger träningen de resultat du villl ha? Hur utvecklas du?

Nu erbjuder vi ett enkelt och pålitligt sätt att mäta kroppssammansättning.
Du kan nu göra en avancerad modern impedans-mätning på våran InBody 270-våg.
Det tar 5 minuter och du får med ett utförligt dokument som ger en bra översikt på dina resultat. Du köper din mätning på plats i vår reception.

Vad är det?
En avancerad version av impedansmätning (BIA – Bioelectrical Impedance Analysis).
Grundfunktionen är baserad på att att mätutrustningen skickar svaga elektriska signaler genom kroppen och mäter hur dessa signaler förändras när de passerar genom kroppen.
Kroppen kan i grova drag sägas bestå av framförallt vatten, muskler, fett och skelett. Dessa har olika elektriska “motstånd” och kan därigenom kartläggas med en impedans-mätning.

Du kanske har sett någon form av impedans-mätare och kanske gjort tidigare mätningar på enkla versioner. De finns som vågar med kontaktytor där man står, som handhållna versioner och ibland som en kombination.

Impedansmätningar har funnits länge och har kritiserats med goda skäl. Tidiga, enkla versioner kunde vara gravt missvisande.

Den här vågen är en version som baseras på långt mer data, undersökningar, förfinade formler och en mer genomtänkt design.

Hur pålitlig är den?
InBodys mätningar sägs vara 98% så pålitliga som en DEXA/DXA-mätning (Dual energy X-ray Absorptiometry), som är en av de mest exakta mätningar av kroppssammansättning som går att göra.

Vi rekommenderar inte att ta resultaten från en enda mätning som grund för din självbild. Den här typen av mätning har sitt stora värde i att kunna visa trender och tendenser, över tid. Så när du har gjort flera mätningar regelbundet över några månaders tid så blir det tydligt i vilken riktning förändring sker eller inte sker.

I den mätning du köper så ingår följande:
– 5 min mätning + kort förklaring av personal
– Testresultatark
– Kort infoblad
Det som inte ingår är rådgivning och vägledning i förhållande till resultaten. Detta är något som kräver mer tid och en personlig tränare får anlitas för detta.

Kroppsscanning InBody 270InBody 270 Scanner