Integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter
Uppgifter om medlem behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Om du som registrerad önskar information om vilka uppgifter som behandlas av Bromölla/Olofström Spinning& Gym kommer detta att meddelas av Bromölla/Olofström Spinning& Gym. Registrerad kan begära rättelse av felaktiga uppgifter.. Registrerad har rätt att vända sig till Bromölla/ Olofström Spinning&Gym och be att uppgifterna som avser honom eller henne raderas, om inte uppgifterna är nödvändiga för att fullfölja avtal eller andra lagstadgade åtaganden.Om grov överträdelse av våra trivselregler begås kan medlem bli permanent spärrad, detta medför att vi kommer spara nödvändiga uppgifter i ett slutet system.

Barn under 18 år behöver målsmans samtycke för att bli registrerade som medlemmar hos Bromölla/ Olofström Spinning& Gym.

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du tecknar ett medlemskap, när du väljer att handla i vår kassa, när du kontaktar oss, när du använder vår app eller web, eller någon annan av Bromölla/ Olofström Spinning& Gym tjänster där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara:

• Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
• Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer, etc.
• Information om varor/tjänster – detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.
• Historisk information – dina köp och din betalningshistorik, samt inpasseringar
• Information om hur du interagerar med Bromölla/ Olofström Spinning& Gym – hur du använder våra tjänster, hur du lämnade tjänsten, eventuella automatiska utskick från Bromölla/ Olofström Spinning& Gym
• Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, och digitala fotspår när du rör dig på vår websida.

Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften.